znamenia


Astrológii sa venujem od roku 1990, profesionálne od roku 1995.

Rozbor možno vnímať ako typológiu,  prognózy ako formu biorytmov.


Je to nástroj, ktorý nielen že neobemedzuje osobnú slobodu ale ju naopak násobí.
Umožňuje sa pripraviť na rôzne životné podmienky, využiť ich, prípadne sa chrániť.

Prognózy možno s nadsázkou prirovnať k predpovedi počasia, môžu nás rozladiť (nie zničiť), alebo dať šancu na kvalitný výkon.

Výklad treba vždy chápať ako poradný hlas, nie ako riešenie.

Osobný pohovor je oveľa účinnejší, dáva možnosť okamžite reagovať a odhadnúť motivácie potlačené samotným klientom. Rozdiel v stupni pomoci je natoľko veľký, že písomný výklad nerobím a len výnimočne telefonicky.

Čas narodenia (hoci aj orientačný) pomáha určiť našu identitu a ďalšie aspekty výkladu.
Dieťatko narodené o polnoci určite inak vstupuje do života ako poludniatko. Čas narodenia pomáha určiť najhlbšie osobné hľadiská a je nenahraditeľný pri sebapoznaní.

Pri partnerskom výklade vždy existujú aj konfrontačné aspekty, netreba sa ich báť. Korenie musí byť aj vo vzťahu, je oveľa horšie keď sa ľudia ľahostajne míňajú.

Rovnako zdravotné či pracovné riziko nevnímajte ako zlo osudu. Ide len o zhoršené rytmy života. Nie je potrebné zložiť sa v depresii, skôr ubrať z plynu, vnímať, pozorovať, uvolniť sa...
  Typy výkladu:

- osobný
- partnerský
- pracovný


  Potrebné dáta:
- dátum narodenia
- čas narodenia
- miesto narodenia
- detto u partnerov


  Podmienky:
- osobný pohovor
- trvanie cca 1 hod.
- možnosť nahrávky
- písomne nie
- telefonicky nie


  kontakt
  info@kastl.sk