periodika

od roku 1994 nekompletné

1983 - Elán - 12
1984 - Kozmos - 5
1984 - Priateľ ZS - 2
1984 - Priateľ ZS - 3
1984 - Hlas ľudu - 261
1984 - Hét - 20
1984 - Hét - 23
1984 - Nové slovo - 3
1985 - Priateľ ZS - 2
1985 - Priateľ ZS - 3
1985 - Hlas ľudu - 257
1985 - Neue Prager Presse - 15
1985 - Život - 50
1986 - Priateľ ZS - 4
1986 - Dievča - 6
1986 - Kozmos - 1
1986 - Kozmos - 3
1986 - Hlas ľudu - 261
1986 - Malovaný kraj - 5
1986 - Sloboda
1986 - Smena - 11
1986 - Smena - 36
1986 - Smena - S14
1986 - Smena - S91
1987 - Priateľ ZS - 9
1987 - Hét - 10
1987 - Rozhlas - 47
1987 - Sloboda
1987 - Slovensko - 1
1987 - Slovensko - 8
1987 - Večerník - 144
1987 - Večerník - 178
1987 - Večerník - 251
1987 - Výtvarný život - 1
1987 - Z - 31
1987 - Život
1988 - Elán - 9
1988 - Literárny týždenník - 5
1988 - Nové knihy - 46
1988 - Památky a příroda
1988 - PRAVDA
1988 - Projekt - 8
1988 - Sloboda
1988 - Slovenka - 30
1988 - Slovenka - 38
1988 - Večerník - 178
1988 - Večerník - 207
1988 - Večerník - 233
1988 - Vodní hospodářství - 9
1988 - Z - 4
1988 - Z - 41
1988 - Život
1988 - Rozhlas - 51
1989 - Smena
1989 - Večerník
1989 - Literárny týždenník
1989 - Ľud
1989 - PRAVDA
1989 - Smena - 42
1989 - Roľnícke noviny - 218
1989 - Roľnícke noviny - 265
1989 - Smer - 289
1989 - Elán - 7-8, 9
1989 - Dotyky - 10
1989 - Hudobný život - 20
1989 - Hét - 16
1989 - Hét - 23
1989 - Hét - 40
1989 - Kozmos - 2
1989 - Kozmos - 3
1989 - Kozmos - 4
1989 - Kozmos - 5
1989 - Literárny týždenník - 13
1989 - Literárny týždenník - 14
1989 - Literárny týždenník - 24
1989 - Literárny týždenník - 26
1989 - Literárny týždenník - 27
1989 - Literárny týždenník - 33
1989 - Literárny týždenník - 34
1989 - Literárny týždenník - 36
1989 - Literárny týždenník - 37
1989 - Literárny týždenník - 41
1989 - Literárny týždenník - 42
1989 - Literárny týždenník - 43
1989 - Literárny týždenník - 45
1989 - Literárny týždenník - 46
1989 - Literárny týždenník - 50
1989 - Literárny týždenník - 51-52
1989 - Novinář - 6
1989 - Nové slovo - 16
1989 - Nové slovo - 41
1989 - Nové slovo - 50
1989 - Památky a příroda
1989 - Projekt - 9
1989 - Práca - 16.12
1989 - Práca - 16.5
1989 - Príroda a spoločnosť - 29
1989 - Rozhlas - 34
1989 - Rozhlas - 41
1989 - Slovenka - 31
1989 - Slovensko - 28
1989 - Smena - 103
1989 - Smena - 106
1989 - Smena - 115
1989 - Smena - 119
1989 - Smena - 168
1989 - Smena - 177
1989 - Smena - 250
1989 - Smena - 289
1989 - Smena - 299
1989 - Smena - 302
1989 - Večerník - 127
1989 - Večerník - 5
1989 - Večerník - 79
1989 - Večerník - 91
1989 - Výtvarníctvo, foto, film - 2
1989 - Výtvarníctvo, foto, film - 8
1989 - Výtvarný život - 7
1989 - Čitateľ - 12
1989 - Ľud
1989 - Literárny týždenník - 15
1989 - Práca - 16.9
1989 - Literárny týždenník - 39
1989 - Literárny týždenník - 38
1989 - Literárny týždenník - 23
1989 - Literárny týždenník - 23
1989 - Literárny týždenník - 30
1989 - Literárny týždenník - 20
1989 - Literárny týždenník - 44
1989 - Literárny týždenník - 21
1989 - Literárny týždenník - 15
1989 - Literárny týždenník - 15
1990 - Výtvarný život - 8
1990 - Čas
1990 - Elán - 1
1990 - Gong - 1
1990 - Beseda
1990 - Film a divadlo - 10
1990 - Film a divadlo - 17-18
1990 - Film a divadlo - 7
1990 - Fragment K - 4, 5
1990 - Hlas ľudu - 235
1990 - Hét - 45
1990 - Kultúrny život - 10
1990 - Kultúrny život - 14
1990 - Kultúrny život - 20
1990 - Kultúrny život - 25
1990 - Kultúrny život - 26
1990 - Kultúrny život - 29
1990 - Kultúrny život - 31
1990 - Kultúrny život - 33
1990 - Kultúrny život - 35
1990 - Kultúrny život - 4
1990 - Kultúrny život - 5
1990 - Kultúrny život - 6
1990 - Kultúrny život - 7
1990 - Kultúrny život - 8
1990 - Kultúrny život - 9
1990 - Lidové noviny - 45
1990 - Literárny týždenník - 1
1990 - Literárny týždenník - 12
1990 - Literárny týždenník - 14
1990 - Literárny týždenník - 20
1990 - Literárny týždenník - 21
1990 - Literárny týždenník - 23
1990 - Literárny týždenník - 25
1990 - Literárny týždenník - 26
1990 - Literárny týždenník - 3
1990 - Literárny týždenník - 32
1990 - Literárny týždenník - 33
1990 - Literárny týždenník - 37
1990 - Literárny týždenník - 4
1990 - Literárny týždenník - 41
1990 - Literárny týždenník - 45
1990 - Literárny týždenník - 47
1990 - Literárny týždenník - 5
1990 - Literárny týždenník - 51-52
1990 - Literárny týždenník - 7
1990 - Literárny týždenník - 8
1990 - Nové slovo - 10
1990 - Nové slovo - 45
1990 - Nové slovo - 5
1990 - Národná obroda - 126
1990 - Národná obroda - 139
1990 - Národná obroda - 152
1990 - Národná obroda - 156
1990 - Národná obroda - 2
1990 - Národná osveta
1990 - Osvetová práca - 2
1990 - Osvetová práca - 21
1990 - PRAVDA - 13
1990 - PRAVDA - 192
1990 - PRAVDA - 246
1990 - Predškolská výchova - 7
1990 - Práca - 1.2
1990 - Práca - 16.10
1990 - Práca - 22.2
1990 - Príroda a spoločnosť - 4
1990 - Príroda a spoločnosť - 9
1990 - Revue slovenskej literatúry - 1
1990 - Roľnícke noviny - 257
1990 - Roľnícke noviny - 4
1990 - Roľnícke noviny - 70
1990 - Roľnícke noviny - 81
1990 - Rudé právo
1990 - Signál - 23
1990 - Sloboda
1990 - Slobodný piatok - 12
1990 - Slobodný piatok - 24
1990 - Slobodný piatok - 29
1990 - Slovensko - 1
1990 - Slovensko - 3
1990 - Slovensko - 4
1990 - Slovensko - 5
1990 - Slovensko - 6
1990 - Slovensko - 8
1990 - Slovenské národné noviny - 7.8
1990 - Slovenský denník - 26
1990 - Slovenský denník - 38
1990 - Slovenský denník - 44
1990 - Smena - 121
1990 - Smena - 124
1990 - Smena - 134
1990 - Smena - 168
1990 - Smena - 214
1990 - Smena - 257
1990 - Smena - 26
1990 - Smena - 289
1990 - Smena - 299
1990 - Smena - 53
1990 - Smena - 55
1990 - Smena - 71
1990 - Smena - 83
1990 - Smena - 99
1990 - Tvar - 26
1990 - Uj szó - 51
1990 - Večerník - 165
1990 - Večerník - 175
1990 - Večerník - 200
1990 - Večerník - 214
1990 - Večerník - 234
1990 - Večerník - 35
1990 - Večerník - 9
1990 - Z - 38
1990 - Z - 5
1990 - Z - 52
1990 - Zlatý máj - 10
1990 - Zlatý máj - 7
1990 - Zlatý máj - 8
1990 - Zlatý máj - 9
1990 - Čitateľ - 12
1990 - Čitateľ - 2
1990 - Čitateľ - 4
1990 - Život
1990 - Rozhlas - 121
1990 - Rozhlas - 17
1990 - Literárny týždenník - 44
1990 - Verejnosť - 3
1990 - Nové knihy - 45
1990 - Literárny týždenník
1990 - Rozhlas - 18
1990 - Kultúrny život - 24
1990 - Kultúrny život - 8
1990 - Nové slovo - 11
1990 - Literárny týždenník - 19
1990 - Dotyky - 6
1990 - Literárny týždenník - 49
1990 - Nové knihy - 45
1990 - Literárny týždenník - 17
1990 - Slovensko - 5
1991 - Verejnosť
1991 - Kultúrny život
1991 - Smena
1991 - Národná obroda
1991 - Literárny týždenník
1991 - Národná obroda
1991 - Nový Slovák
1991 - Kultúrny život
1991 - Gama magazín - 1
1991 - Katolícke noviny - 14
1991 - Katolícke noviny - 15
1991 - Katolícke noviny - 16
1991 - Katolícke noviny - 17
1991 - Katolícke noviny - 18
1991 - Katolícke noviny - 24
1991 - Katolícke noviny - 25
1991 - Katolícke noviny - 31
1991 - Katolícke noviny - 32
1991 - Katolícke noviny - 33
1991 - Katolícke noviny - 34
1991 - Katolícke noviny - 36
1991 - Katolícke noviny - 51
1991 - Katolícke noviny - 52
1991 - Gapress - 100
1991 - Gapress - 127
1991 - Gapress - 39
1991 - Gapress - 95
1991 - Historická revue
1991 - Knižná revue - 6
1991 - Kultúrny život - 10
1991 - Kultúrny život - 11
1991 - Kultúrny život - 13
1991 - Kultúrny život - 16
1991 - Kultúrny život - 18
1991 - Kultúrny život - 19
1991 - Kultúrny život - 2
1991 - Kultúrny život - 20
1991 - Kultúrny život - 22
1991 - Kultúrny život - 24
1991 - Kultúrny život - 25
1991 - Kultúrny život - 27
1991 - Kultúrny život - 3
1991 - Kultúrny život - 34
1991 - Kultúrny život - 37
1991 - Kultúrny život - 39
1991 - Kultúrny život - 40
1991 - Kultúrny život - 41
1991 - Kultúrny život - 42
1991 - Kultúrny život - 45
1991 - Kultúrny život - 47
1991 - Kultúrny život - 48
1991 - Kultúrny život - 49
1991 - Kultúrny život - 6
1991 - Kultúrny život - 9
1991 - Literárny týždenník - 1
1991 - Literárny týždenník - 10
1991 - Literárny týždenník - 11
1991 - Literárny týždenník - 13
1991 - Literárny týždenník - 18
1991 - Literárny týždenník - 20
1991 - Literárny týždenník - 21
1991 - Literárny týždenník - 25
1991 - Literárny týždenník - 29
1991 - Literárny týždenník - 3
1991 - Literárny týždenník - 30
1991 - Literárny týždenník - 32
1991 - Literárny týždenník - 33
1991 - Literárny týždenník - 34
1991 - Literárny týždenník - 35
1991 - Literárny týždenník - 36
1991 - Literárny týždenník - 37
1991 - Literárny týždenník - 38
1991 - Literárny týždenník - 39
1991 - Literárny týždenník - 4
1991 - Literárny týždenník - 40
1991 - Literárny týždenník - 43
1991 - Literárny týždenník - 46
1991 - Literárny týždenník - 47
1991 - Literárny týždenník - 51-52
1991 - Literárny týždenník - 7
1991 - Loutkář
1991 - Mladé rozlety - 26
1991 - Nové knihy - 35
1991 - Nové slovo - 16
1991 - Nové slovo - 18
1991 - Nové slovo - 23
1991 - Nové slovo - 25
1991 - Nové slovo - 37
1991 - Nové slovo - 4
1991 - Nové slovo - 40
1991 - Národná obroda - 120
1991 - Národná obroda - 129
1991 - Národná obroda - 132
1991 - Národná obroda - 176
1991 - Národná obroda - 186
1991 - Národná obroda - 187
1991 - Národná obroda - 191
1991 - Národná obroda - 196
1991 - Národná obroda - 210
1991 - Národná obroda - 231
1991 - Národná obroda - 240
1991 - Národná obroda - 256
1991 - Národná obroda - 81
1991 - Národná obroda - 9
1991 - Národná obroda - 95
1991 - Národná obroda - 98
1991 - Národná osveta
1991 - Ohník
1991 - PRAVDA - 131
1991 - PRAVDA - 77
1991 - PRAVDA - 8
1991 - Práca - 2.11
1991 - Práca - 5.9
1991 - Práca - 8.5
1991 - Rozhlas a televízia - 29
1991 - Rozhlas a televízia - 4
1991 - Rozhlas a televízia - 51
1991 - Slobodný piatok
1991 - Slovenka - 3
1991 - Slovensko - 4
1991 - Slovensko - 6
1991 - Slovensko - 9.10
1991 - Slovenské národné noviny - 10
1991 - Slovenské národné noviny - 11
1991 - Slovenské národné noviny - 25
1991 - Slovenské národné noviny - 28
1991 - Slovenské národné noviny - 3
1991 - Slovenské národné noviny - 37
1991 - Slovenské národné noviny - 38
1991 - Slovenské národné noviny - 46
1991 - Slovenské národné noviny - 6
1991 - Slovenské národné noviny - 8
1991 - Slovenské Pohľady
1991 - Slovenský denník - 234
1991 - Slovenský denník - 242
1991 - Slovenský denník - 246
1991 - Slovenský denník - 50
1991 - Smena - 138
1991 - Smena - 19
1991 - Smena - 221
1991 - Smena - 222
1991 - Smena - 223
1991 - Smena - 228
1991 - Smena - 239
1991 - Smena - 252
1991 - Smena - 53
1991 - Smena - 70
1991 - Smena - 72
1991 - Smena - 97
1991 - Televízia - 18
1991 - Učiteľské noviny
1991 - Verejnosť - 150
1991 - Verejnosť - 160
1991 - Verejnosť - 221
1991 - Verejnosť - 223
1991 - Verejnosť - 224
1991 - Verejnosť - 229
1991 - Verejnosť - 233
1991 - Verejnosť - 54
1991 - Verejná mienka
1991 - Z - 25,31
1991 - Zlatý máj
1991 - Čitateľ - 1
1991 - Čitateľ - 2
1991 - Život - 48
1991 - Život - 25
1991 - Slovenské národné noviny - 11
1991 - Rozhlas a televízia - 22
1991 - Knižná revue - 12
1991 - Literárny týždenník - 22
1991 - Rozhlas a televízia - 3
1991 - Rozhlas a televízia - 6
1991 - Literárny týždenník - 19
1991 - Nové slovo - 5
1991 - Literárny týždenník - 23
1991 - Nové slovo - 2
1991 - Javisko - 12
1991 - Literárny týždenník - 14
1991 - Plameň - 5
1991 - Rozhlas a televízia - 12
1992 - Polypres
1992 - Kozmos - 2
1992 - Kozmos - 6
1992 - Gama magazín - 11
1992 - Gama magazín - 3.4
1992 - Gama magazín - 5.6
1992 - Gama magazín - 7
1992 - Katolícke noviny - 1
1992 - Katolícke noviny - 12
1992 - Katolícke noviny - 15
1992 - Katolícke noviny - 16
1992 - Katolícke noviny - 17
1992 - Katolícke noviny - 2
1992 - Katolícke noviny - 20
1992 - Katolícke noviny - 29
1992 - Katolícke noviny - 3
1992 - Katolícke noviny - 38
1992 - Katolícke noviny - 39
1992 - Katolícke noviny - 4
1992 - Katolícke noviny - 42
1992 - Katolícke noviny - 43
1992 - Katolícke noviny - 44
1992 - Katolícke noviny - 45
1992 - Katolícke noviny - 47
1992 - Katolícke noviny - 5
1992 - Katolícke noviny - 6
1992 - Katolícke noviny - 7
1992 - Katolícke noviny - 8
1992 - Dotyky - 1
1992 - Dotyky - 10
1992 - Dotyky - 2
1992 - Dotyky - 7
1992 - Dotyky - 8
1992 - Extra S - 43
1992 - Extra S - 47
1992 - Extra S - 50
1992 - Extra S - 51
1992 - Film a divadlo - 6
1992 - Gapress
1992 - Historická revue
1992 - HR - 2
1992 - Kamarát
1992 - Knižná revue - 129
1992 - Knižná revue - 14
1992 - Knižná revue - 144
1992 - Knižná revue - 15
1992 - Knižná revue - 155
1992 - Knižná revue - 183
1992 - Knižná revue - 194
1992 - Knižná revue - 196
1992 - Knižná revue - 2
1992 - Knižná revue - 203
1992 - Knižná revue - 208
1992 - Knižná revue - 21
1992 - Knižná revue - 211
1992 - Knižná revue - 212
1992 - Knižná revue - 228
1992 - Knižná revue - 23
1992 - Knižná revue - 25
1992 - Knižná revue - 26
1992 - Knižná revue - 72
1992 - Knižná revue - 85
1992 - Kultúrny život - 10
1992 - Kultúrny život - 13
1992 - Kultúrny život - 14
1992 - Kultúrny život - 17
1992 - Kultúrny život - 2
1992 - Kultúrny život - 20
1992 - Kultúrny život - 21
1992 - Kultúrny život - 27
1992 - Kultúrny život - 28
1992 - Kultúrny život - 31
1992 - Kultúrny život - 32
1992 - Kultúrny život - 33
1992 - Kultúrny život - 35
1992 - Kultúrny život - 36
1992 - Kultúrny život - 38
1992 - Kultúrny život - 39
1992 - Kultúrny život - 4
1992 - Kultúrny život - 44
1992 - Kultúrny život - 45
1992 - Kultúrny život - 47
1992 - Kultúrny život - 51
1992 - Kultúrny život - 52
1992 - Kultúrny život - 7
1992 - Kultúrny život - 9
1992 - Liptov - 4
1992 - Literárny týždenník
1992 - Madam R - 5
1992 - Mladé rozlety
1992 - Mosty - 1
1992 - Mosty - 11
1992 - Mosty - 12
1992 - Mosty - 14
1992 - Mosty - 15
1992 - Mosty - 16
1992 - Mosty - 17
1992 - Mosty - 18
1992 - Mosty - 19
1992 - Mosty - 20
1992 - Nové slovo - 18
1992 - Nové slovo - 19
1992 - Nové slovo - 2
1992 - Nové slovo - 27
1992 - Nové slovo - 29
1992 - Nové slovo - 3
1992 - Nové slovo - 31
1992 - Nové slovo - 40
1992 - Nové slovo - 5
1992 - Národná obroda - 102
1992 - Národná obroda - 106
1992 - Národná obroda - 13
1992 - Národná obroda - 170
1992 - Národná obroda - 19
1992 - Národná obroda - 224
1992 - Národná obroda - 245
1992 - Národná obroda - 247
1992 - Národná obroda - 307
1992 - Národná osveta
1992 - PRAVDA - 123
1992 - PRAVDA - 170
1992 - PRAVDA - 200
1992 - PRAVDA - 236
1992 - PRAVDA - 254
1992 - PRAVDA - 269
1992 - PRAVDA - 5
1992 - Prima kamarát - 1
1992 - Prima kamarát - 17-18
1992 - Prima kamarát - 3
1992 - Prima kamarát - 5
1992 - Prima kamarát - 6
1992 - Prima kamarát - 8
1992 - Práca - 11.7
1992 - Práca - 12.6
1992 - Práca - 22.12
1992 - Práca - 24.6
1992 - Práca - 29/2
1992 - Práca - 9.1
1992 - Práca - 9.4
1992 - Red Standard
1992 - Reflex
1992 - Romboid - 2
1992 - Rozhlas - 13
1992 - Rozhlas - 17
1992 - Rozhlas - 26
1992 - Rozhlas - 28
1992 - Rozhlas - 43
1992 - Slobodný piatok
1992 - Slovenka - 3
1992 - Slovensko - 5
1992 - Slovenské národné noviny - 5
1992 - Slovenský denník - 142
1992 - Slovenský denník - 15
1992 - Slovenský denník - 165
1992 - Sme
1992 - Smena - 126
1992 - Smena - 155
1992 - Smena - 209
1992 - Smena - 215
1992 - Smena - 239
1992 - Smena - 274
1992 - Smena - 32
1992 - Smena - 38
1992 - Smena - 8
1992 - Smena - 86
1992 - Smena - 92
1992 - Smena - 97
1992 - Staromestské noviny - 11
1992 - Staromestské noviny - 15
1992 - Staromestské noviny - 8
1992 - Telegraf - 105
1992 - Telegraf - 110
1992 - Telegraf - 128
1992 - Telegraf - 143
1992 - Telegraf - 147
1992 - Telegraf - 156
1992 - Telegraf - 78
1992 - Telegraf - 84
1992 - Telegraf - 90
1992 - Telegraf - 93
1992 - Telegraf - ?
1992 - Televízia - 21
1992 - Televízia - 30
1992 - Televízia - 31
1992 - Televízia - 35
1992 - Televízia - 42
1992 - Televízia - 49
1992 - Tina
1992 - Učiteľské noviny
1992 - Verejnosť - 204
1992 - Verejnosť - 3
1992 - Verejnosť - 34
1992 - Verejnosť - 62
1992 - Verejnosť - 69
1992 - Verejnosť - 72
1992 - Verejnosť - 77
1992 - Verejná mienka - 3
1992 - Z - 10
1992 - Z - 5
1992 - Zmena
1992 - Zornička
1992 - Čitateľ
1992 - Život
1992 - Dotyky - 10
1992 - Dotyky - 2
1992 - Dotyky - 3
1992 - Dotyky - 7
1992 - Dotyky - 8
1992 - Dotyky - 3
1993 - Večerník
1993 - Smena
1993 - Večerník
1993 - Národná obroda
1993 - Literárny týždenník
1993 - Smena
1993 - Nové Slovo
1993 - Nový život Turca
1993 - Nový život Turca
1993 - Mosty - 40
1993 - Meridian
1993 - Kozmos - 3
1993 - Gama magazín - 11
1993 - Gama magazín - 3
1993 - Gama magazín - 5
1993 - Gama magazín - 7
1993 - Katolícke noviny - 1
1993 - Katolícke noviny - 11
1993 - Katolícke noviny - 16
1993 - Katolícke noviny - 17
1993 - Katolícke noviny - 18
1993 - Katolícke noviny - 19
1993 - Katolícke noviny - 2
1993 - Katolícke noviny - 20
1993 - Katolícke noviny - 21
1993 - Katolícke noviny - 22
1993 - Katolícke noviny - 27
1993 - Katolícke noviny - 3
1993 - Katolícke noviny - 30
1993 - Katolícke noviny - 36
1993 - Katolícke noviny - 39
1993 - Katolícke noviny - 4
1993 - Katolícke noviny - 42
1993 - Katolícke noviny - 43
1993 - Katolícke noviny - 5
1993 - Katolícke noviny - 8
1993 - Katolícke noviny - 9
1993 - Literárny týždenník - 25
1993 - Extra S - 1
1993 - Gapress
1993 - Knižná revue - 1
1993 - Knižná revue - 14
1993 - Knižná revue - 20
1993 - Knižná revue - 21
1993 - Knižná revue - 6
1993 - Knižná revue - 8
1993 - Koridor
1993 - Kultúrny život
1993 - Lidové noviny
1993 - Literárny týždenník - 1
1993 - Literárny týždenník - 10
1993 - Literárny týždenník - 11
1993 - Literárny týždenník - 12
1993 - Literárny týždenník - 13
1993 - Literárny týždenník - 14
1993 - Literárny týždenník - 15
1993 - Literárny týždenník - 17
1993 - Literárny týždenník - 25
1993 - Literárny týždenník - 26
1993 - Literárny týždenník - 28
1993 - Literárny týždenník - 29
1993 - Literárny týždenník - 35
1993 - Literárny týždenník - 39
1993 - Literárny týždenník - 41
1993 - Literárny týždenník - 42
1993 - Literárny týždenník - 45
1993 - Literárny týždenník - 47
1993 - Literárny týždenník - 49
1993 - Literárny týždenník - 5
1993 - Literárny týždenník - 50
1993 - Literárny týždenník - 6
1993 - Literárny týždenník - 7
1993 - Literárny týždenník - 8
1993 - Literárny týždenník - 9
1993 - Meridian
1993 - Mosty - 19
1993 - Mosty - 21
1993 - Mosty - 23
1993 - Mosty - 24
1993 - Mosty - 25
1993 - Mosty - 26
1993 - Mosty - 3
1993 - Mosty - 40
1993 - Mosty - 5
1993 - Mosty - 6
1993 - Nedeľná Pravda
1993 - Národná obroda - 19
1993 - Národná obroda - 69
1993 - Národná osveta - 1
1993 - Národná osveta - 15
1993 - Ohník - 9
1993 - PRAVDA
1993 - Prima kamarát - 21
1993 - Prima kamarát - 23
1993 - Prima kamarát - 26
1993 - Rozhlas - 1
1993 - Rozhlas - 16
1993 - Rozhlas - 23
1993 - Rozhlas - 26
1993 - Rozhlas - 27
1993 - Rozhlas - 29
1993 - Rozhlas - 47
1993 - Rozhlas - 6
1993 - Rozhlas - 8
1993 - Slobodný piatok - 14
1993 - Slobodný piatok - 3
1993 - Slobodný piatok - 47
1993 - Slobodný piatok - 5
1993 - Slovenské národné noviny - 8
1993 - Sme - 6,1
1993 - Sme na nedeľu - 40
1993 - Smena - 15
1993 - Smena - 194
1993 - Smena - 218
1993 - Smena - 255
1993 - Smena - 260
1993 - Smena - 266
1993 - Smena - 68
1993 - Televízia - 16
1993 - Televízia - 21
1993 - Televízia - 4
1993 - Uj szó
1993 - Verejnosť - 117
1993 - Verejnosť - 193
1993 - Verejnosť - 50
1993 - Verejnosť - 74
1993 - Večerník
1993 - Z - 11
1993 - Z - 25
1993 - Nové slovo - 10
1993 - Zmena
1994 - Katolícke noviny
1994 - Literárny týždenník - 6
1994 - Extra S - 44
1994 - Katolícke noviny
1994 - Katolícke noviny
1994 - Staromestské noviny - 22
1994 - Programový mesačník Nitra
1994 - Literárny týždenník
1994 - Nové slovo
1994 - Národná obroda
1994 - PRAVDA
1994 - Rozhlas
1994 - Slovenské Pohľady
1995 - Večerník
1995 - Nové slovo - 6
1995 - Katolícke noviny
1995 - Modrý plameň
1995 - Fakty - 4
1995 - Literárny týždenník
1995 - Nové slovo
1995 - Národná obroda
1995 - PRAVDA
1995 - Rozhlas
1995 - Slovenské Pohľady
1996 - Sme - 119
1996 - Euroskop
1996 - Katolícke noviny
1996 - Literárny týždenník
1996 - Modrý plameň
1996 - Mosty
1996 - Nedeľná Pravda
1996 - Nové slovo
1996 - Národná obroda
1996 - PRAVDA
1996 - Rozhlas
1996 - Slovensko
1996 - Slovenská republika
1996 - Technika
1996 - TelePlus
1996 - Večerník
1997 - Katolícke noviny
1997 - Hudobný život
1997 - Literárny týždenník
1997 - Nedeľná Pravda
1997 - Nové slovo
1997 - Národná obroda
1997 - PRAVDA
1997 - Práca
1997 - Rozhlas
1997 - Sme
1997 - Technika
1997 - TelePlus
1997 - Večerník
1997 - Česká beseda
1998 - Revolver Revue
1998 - Katolícke noviny
1998 - Bratislavská mediálna agentúra
1998 - Literárny týždenník
1998 - PRAVDA
1998 - Práca
1998 - Reader Digest
1998 - Rono Press
1998 - Roľnícke noviny
1998 - Slovenské národné noviny
1999 - Nové slovo
1999 - Katolícke noviny
1999 - Literárny týždenník
1999 - PRAVDA
1999 - Sme
1999 - TelePlus
1999 - Televízia
2000 - Nové slovo
2000 - Katolícke noviny
2000 - Internát
2000 - Javisko
2000 - Literárny týždenník
2000 - Sme
2000 - Televízia
2000 - Uj szó
2001 - Katolícke noviny
2001 - Foto-Video - 12
2001 - Hospodárske noviny
2001 - Hudobný život
2001 - Knižná revue
2001 - Literárny týždenník
2001 - Nové slovo
2001 - PRAVDA
2001 - Profit
2001 - Rodina
2001 - Romboid
2001 - Slovak Literary Review
2001 - Slovenské národné noviny
2001 - Slovenské Pohľady - 12
2001 - Sme
2002 - Katolícke noviny
2002 - Fototip - 3
2002 - Host
2002 - Literárny týždenník
2002 - PRAVDA
2002 - Práca
2002 - Slovenka
2002 - Večerník
2003 - Katolícke noviny - 28
2003 - Katolícke noviny - 37
2003 - Noviny pre grafický priemysel - 6
2003 - Hudobné centrum
2003 - Hudobný život
2003 - Plus 7 dní
2003 - Slovensko
2003 - Slovenské Pohľady
2003 - Sme
2003 - Televízia
2004 - Sme
2004 - The Slovak Spectator
2004 - Knihy a spoločnosť
2004 - Katolícke noviny
2004 - Hudobné centrum
2004 - Hudobný život
2004 - Literárny týždenník
2004 - Sme
2004 - TV OKO
2004 - Uj szó
2005 - Pezinčan - 3
2005 - Revue slovenskej literatúry - 4
2005 - Katolícke noviny
2005 - Hudobné centrum
2005 - Hudobný život
2005 - Literárny týždenník
2005 - Slovak Literary Review
2005 - Slovenka
2005 - Sme
2005 - Tempo - 6
2005 - Uj szó
2006 - Sme - 119
2006 - Bratislavské Echo - 11
2006 - Katolícke noviny
2006 - Hudobný život
2006 - Slovak Literary Review
2007 - Hudobné centrum
2007 - Slovenská hudba
2008 - TV OKO - 1
2008 - Revue slovenskej literatúry
2009 - Týždeň
2010 - Týždeň
2011 - Hudobný život
2011 - Hudobný život
2012 - Hudobný život
2012 - Literárny týždenník
2012 - Hudobný život
2012 - Literárny týždenník
2015 - Sme Kultúra - 15.4.2015 (Rudolf Sloboda)
2015 - Sme Kultúra - 2.5.2015 (Dežo Urísny)
2017 - Hudobný život - 9/2017 (Marián Varga)


hore