chelemendik sergej - chmel rudolf - chmelová elena - chrobáková-repar stanislava - chuda michal - chylová izabela

Sergej Chelemendik

spisovateľ, politik, publicista
(1957 – 2016)

(foto 1990 & 1991)

    


Chmel Rudolf
literárny vedec, politik

(foto 1989)
Elena Chmelová
(1920 - 1995)
spisovateľsla, editorka, prekladateľka

(foto 1987)
Stanislava Chrobáková-Repar
spisovateľka, poetka, literárna vedkyňa, kritička, publicistka, prekladateľka, redaktorka

(foto 1985 1991)

    

Michal Chuda
básnik, prekladateľ, editor

(foto 1986)

    


Izabela Chylová

keramikárka

(foto 1988)


hore