sabová iveta - sadlon magdalena - salamon zoltán - salamonová dana - schuster rudolf - sedlák emil - sedlár mário - sekaj ján - sitko jozef - sixta jozef - skrisa ján - sloboda rudolf - slobodník dušan - sládek milan - smetanová olga - smolec ján - snopko ladislav - sokol ivan - sokol ján - solamente naturali - solovič ján - stacho ján - starosta miroslav - studená danica - studený michal - suchánová zuzana - sulík peter - surý tomáš - szabó imrich - szeghy iris

Iveta Sabová
klaviristka, pedagogička

(foto 2008)
Magdalena Sadlon
herečka, spisovateľka

(foto 1990)
Zoltán Salamon
maliar, grafický dizajnér, pedagóg
(1938 – 2015)

(foto 1989)

    

    


Dana Salamonová
reštaurátorka, pedagogička

(foto 1991)
Rudolf Schuster
politik, prozaik, dramatik, scenárista, prezident

(foto 2000)

    


Emil Sedlák
maliar, grafik, pedagóg

(foto 1986)

     1986-02-00-Sedlak-Emil__028.jpg     1986-02-00-Sedlak-Emil__037.jpg

(foto 1989)

         


Mário Sedlár
organista, muzikológ, pedagóg

(foto 2002)
Ján Sekaj
novinár, publicista

(foto 1990)

    


Jozef Sitko
novinár, spoluzakladateľ Slovak Gold, publicista

(foto 1990)
Jozef Sixta
(1940 - 2007)
hudobný skladateľ

(foto 2000)
Ján Skrisa
maliar, grafik, ilustrátor

(foto 1991)
Rudolf Sloboda

(1938 - 1995)
prozaik, básnik, dramatik, scenárista

(foto 1989)

    
Dušan Slobodník

(1927 - 2001)
spisovateľ, literárny vedec, prekladateľ, politik

(foto 1991)
Milan Sládek
mím, choreograf, režisér, pedagóg

(foto 1991)
Olga Smetanová

riaditeľka hudobného centra

(foto 2000)

    


Ján Smolec

novinár, reportér, spisovateľ, politik

(foto 1990)
Ladislav Snopko
archeológ, dramatik, publicista, politik

(foto 1990)
Ivan Sokol
(1937 - 2005)
organista, pedagóg

(foto 2001)

    


Ján Sokol
arcibiskup

(foto 2006)

    Solamente naturali

hudobné zoskupenie

(foto 2006)    


Ján Solovič

dramatik

(foto 1989)

    

    


Ján Stacho
(1936 - 1995)
básnik, prekladateľ

(foto 1987)

    


Miloslav Starosta

(1940 - 2020)
klavirista, pedagog

(foto 2012)

    


Danica Studená
lekár

(foto 1989)
Michal Studený
maliar

(foto 1989)

    

    


Zuzana Suchánová
klaviristka

(foto 2011)

    


Peter Sulík
sochár

(foto 1985 –1989)

    

    
Tomáš Surý
režisér, historik, pedagóg, kurátor, producent

(foto 2011)

    
Imrich Szabó

organista, pedagóg

(foto 2002)
Iris Szeghy

hudobná skladateľka

(foto 2001)
hore