Hlavnou témou fotografií sú portréty významných umelcov. Najprv vznikali spontánne, neskôr na objednávku médií, vydavateľstiev a firiem.


kolaz-portrety