bajúszová magdalena - balko stanislav - ballek ladislav - balák štefan - balážová ľubica - baník teodor - barborík vladimír - bartko emil - bartoš juraj - bartoš juraj - bednárik jozef - belohorská irena - beneš juraj - berger ladislav - bevilacqua alberto - beňo ján - bidelnica daniel- bílý ivan - birčák peter - blahušiaková magdaléna - blahynka milan - blažo pavol - bodnár norbert - bodnár pavol - bokes vladimír - boldišová emília - bondy-fišer egon - boroš tomáš - borzík lukáš - bosák ján - brežna irena- brisuda jozef - brož róbert - brožík vladimír - bršlík pavol - brtáň rudo - brtáňová elena - brunovský albín - bu peter - budzak ján - buffa ivan - bukovský igor - bukovský peter - bunčák pavel - buranovský daniel - burgr ľubomír - burian juraj - burlas ladislav - burlas martin - bútora martin - buzzásy ján
Magdaléna Bajúszová
klavíristka

(foto 2001)

    


(foto 2006)

         Štefan Balák
(1944 - 2014)
 spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, lexikograf, knihovník, redaktor

(foto 1990) & (foto 2001)

     


Stanislav Balko
 maliar, pedagóg

(foto 1993)

    

    

Ladislav Ballek
(1941 - 2014)
 spisovateľ, politik, diplomat

(foto 1989)

         


(foto 1990)

    

    
    

   


Ľubica Balážová - Bosáková
jazykovedec

(foto 2003)

    


 Teodor Baník
 sochár

(foto 1993)

    


    


Vladimír Barborík
 literárny vedec a kritik

(foto 1996)

    


Emil Bartko
tanečný teoretik, kritik, tanečník, choreograf, pedagóg

(foto 1993)

         


Juraj Bartoš
hudobník, hráč na trúbku, zakladateľ a vedúci "Bratislava Hot Serenaders"

(foto 2000)

    


Miroslav Bartoš
 výtvarník, spisovateľ, pedagóg

(foto 1991)
Jozef Bednárik

(1947 - 2013)
 herec, režisér

(foto 1989)

    


Irena Belohorská
lekárka, politička

(foto 2002)                                                (foto 2004)                                                (foto 2007)

         

(foto 2008 & 2014)

    


Juraj Beneš

(1940 - 2004)
hudobný skladateľ, pedagóg

(foto 1997)

    

    

(foto 2001)

    


Ján Beňo
prozaik, publicista, prekladateľ, autor literatúry pre mládež

(foto 1989)

    


Ladislav Berger

maliar

(foto 1989)

    

    


Alberto Bevilacqua
(1934 - 2013)
spisovateľ, režisér, scénarista, básnik, novinár

(foto 1989)

    


Daniel Bidelnica
maliar, grafik

(foto 2002)

         


Ivan Bílý
grafik, grafický designer

(foto 1991)

    


Peter Birčák
literárny publicista, rusista

(foto 1990)
Magdalena Blahušiaková

sopranistka, vokálna pedagogička

(foto 1989)

    

(foto 2008)
Miloslav Blahynka

(1951 - 2011)
muzikolog, teatrolog, pedagóg

(foto 2008)

    Pavol Blažo
typograf, fotograf, redaktor

(foto 1993)         


Norbert Bodnár
hudobný skladateľ

(foto 1997)

    

    


Pavol Bodnár
skladateľ, aranžér, džezový klavirista, pedagóg

(foto 2000)

          


Vladimír Bokes
skladateľ, hudobný pedagóg

(foto 1997)

         

(foto 2008)

    

(foto 2012)
Emília Boldišová
(1954 - 2003)
poetka. publicistka

(foto 1990)
Egon Bondy-Fišer
(1930 - 2007)
básnik, prozaik, filozof

(foto 2001)

    


Tomáš Boroš
skladateľ, redaktor, pedagóg

(foto 2000)

    


Lukáš Borzík
hudobný skladateľ, pedagóg

(foto 2006)

    

    

(foto 2012)

    

    


Ján Bosák
jazykovedec

(foto 2003)

    


Irena Brežna
spisovateľka a novinárka

(foto 1990)

    


Jozef Brisuda
kontrabasista, jazzman, hudobný redaktor, moderátor

(foto 2000)

         


Róbert  Brož
(1939 - 2011)
typograf, ilustrátor, dizajnér, knižný grafik

(foto 1988)

    

    


Vladimír Brožík
(1930 - 2008)
filozof, axiológ, estetik, vysokoškolský pedagóg

(foto 1989)

         


  Pavol Bršlík
tenorista

(foto 2001)

    


Rudo Brtáň
(1907 - 1998)
literárny vedec, editor

(foto 1992)

    

    


Elena Brtáňová
filmový pedagóg

(foto 2001)
Albín Brunovský
(1935 - 1997)
maliar, grafik, ilustrátor, autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky

(foto 1991)

    

    

    


Peter Bu
divadelný kritik a teoretik

(foto 1990)

    


Ján Budzak
hornista, hudobný pedagóg

(foto 1987)

    


(Budzak) - OKTET

(foto 1987)

    
Ivan Buffa
skladateľ, klavírista, zakladateľ Quasars Ensemle

(foto 2009)

         


(foto 2011)

    

Igor Bukovský
lekár, spisovateľ

(foto 2000)

   


Peter Bukovský
sochár

(foto 1991)Pavel Bunčák
(1915 - 2000)
básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, publicista, prekladateľ

(foto 1989)
    

    


(foto 1991)
        
          


Daniel Buranovský
klavírista, hudobný pedagóg

(foto 2001)
(foto 2008)
         


Ľubomír Burgr
skladateľ, huslista, herec

(foto 2000)

    


Juraj Burian
jazzový hudobník, gitarista, skladateľ, aranžér

(foto 2000)

    


Ladislav Burlas
skladateľ, muzikológ, pedagóg

(foto 1997)

    

    


Martin Burlas
hudobný skladateľ

(foto 2000)
Martin Bútora
sociológ, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, politik, diplomat

(foto 1989)

     


Ján Buzzásy
básnik, prekladateľ, redaktor

(foto 1989)

    


hore