Pavel Kastl - fotograf (1953)

1968 – prvé fotografie
1976 – 1984 archivár Univerzitnej knižnice v Bratislave
1980 – 1994 poézia
1980 > technická fotografia
1983 > portréty umeleckých osobností
1983 > spolupráca s agentúrami, redakciami a vydavateľstvami
1984 – 1986 fotograf v redakcii Kozmos
1984 – 2008 novinár
1985 > prvá samostatná výstava
1986 > voľný fotograf
1986 > fotopodklady katalógov, kníh, plagátov, CD...
1993 – 2014 foto baletu (SND, TK EJ, Terpsichoré...)
1997 > astrológ
1999 – 2008 články o fotografii a digitálnej fototechnike
2002 > grafický design
2002 > účasť v porotách fotografických a umeleckých súťaží
2003 – 2008 testovanie a prezentácie digitálnej fototechniky
2005 > školenia a výučba fotografie