knihy

1989 - Šmeral - Bratislava - PRAVDA
1989 - Vanek, Marián - Kalendár 68 - Bratislava - Smena
1990 - Ferko, Andrej - Počítač Hamlet - Bratislava - Mladé letá
1990 - Ďurinová-Pavuliaková - Pohovorme si nielen o detskej literatúre - Bratislava - Mladé letá
1990 - Kriška, Fedor - Miroslav Cipár - Bratislava - Tatran
1990 - Vzali im aj meno - Bratislava - Práca
1990 - Fakt - literatúra faktu - Bratislava - Práca
1990 - Lehenová, Tatiana - Sloh ako hroch - Bratislava - Mladé letá
1990 - Uličiansky, Ján - Tik Tak - Bratislava - Mladé letá
1990 - ? - Praha - Československý spisovatel
1990 - Krasko, Ivan - Kniha - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1990 - Kamenistý, Ján - Ako kopú múzy - Bratislava - Smena
1990 - Škrobánková, Veronika - České a slovenské najkrajšie knihy 1989 - Bratislava - Perfekt
1991 - Mitana, Dušan - Patagónia - Bratislava - Hevi
1991 - Mitana, Dušan - Prázdniny hrobárovho syna - Bratislava - Hevi
1991 - Lehenová, Tatiana - Cigánsky tábor, obálka knihy - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1991 - Lehenová, Tatiana - Cigánsky tábor - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1991 - Čomaj, Ján - Horúce témy : Slovensko v ringu - Bratislava - Tatrapress
1992 - Karvaš, Peter - My, čo nechceme byť menovaní - Bratislava - Práca
1992 - Gullár, Juraj - Komorné knihy - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1992 - Maták, Márius - Výtvarné umenie regiónu - Martin - Turčianska galéria
1992 - Valček, Peter - Komorné knihy - Bratislava - Pictus
1993 - Markovič, Milan - Do duše i těla - Praha - Akropolis
1993 - Maťuga, Viktor - Faetonovo sprisahanie - Bratislava - Pictus
1994 - Morgenstern, Christian, Nočný spev rýb -  - Slovenský spisovateľ
1994 - Shelley, Wordsworth - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1994 - Prévert, Jacques - Láska -  - Slovenský spisovateľ
1994 - Puškin, Sergej - Severná ruža -  - Slovenský spisovateľ
1994 - Janáč, Pavol - Keď žiť je Kristus - Trnava - Spolok Svätého Vojtecha
1995 - Camus ,Albert - Prvý človek - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1996 - Červeň, Jozef - Obrazy -  - Autogram
1996 - Sloboda, Rudolf - Pamäti -  - Slovenský spisovateľ
1996 - Machala, Drahoslav - Otvorené okná LT I - Bratislava - Národné literárne centrum
1997 - Napísané zostáva - Vernisáž, inštalácia - Bratislava - Národné literárne centrum
1997 - Vigny, Alfred de - Básne, (Štilicha,Peter - preklad) - Bratislava - I.L.I
1997 - Bodacz, Bohuš - Premeny ohňa - Bratislava - Literárne a informačné centrum
1997 - Haugová, Mila - Alfa Centauri - Banská Bystrica - Drevo a srd
1997 - Šikula, Bystrík - Generačné portréty, Premeny ohňa - Bratislava - Národné literárne centrum
1997 - Uličný, Peter - Klaun v maske človeka - Bratislava - L.C.A.-Vydavateľstvo-Kertész Bagala
1997 - Poviedka 1996 -  - L.C.A.-Vydavateľstvo-Kertész Bagala
1998 - National Literary centrum - Bratislava - Národné literárne centrum
1998 - Machala, Drahoslav - Otvorené okná LT II - Bratislava - Národné literárne centrum
1998 - Bodacz, Bohuš - Skrytá galéria - Bratislava - Literárne a informačné centrum
1998 - Pichler, Tibor - Národovci a občania - Bratislava - Veda
1998 - Šikula, Bystrík - Generačné portréty, Skrytá galéria - Bratislava - Národné literárne centrum
1999 - Album slovenských spisovateľov - Bratislava - Literárne a informačné centrum
2000 - Michalová, Terézia - Hovory o Alexandrovi - Bratislava - Prospero
2000 - Bukovský, Igor - Recepty na fajn časy... - Vrútky - Advent Orion
2000 - Beranová, Hana - Zrkadlenie - Bratislava - Média Svatava
2000 - Janík, Pavol - Pes hore bez... 101 psín - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
2000 - Kajanová, Yvetta - The book of slovak jazz - Bratislava - Hudobné centrum
2001 - Baláž, Anton - Album Slovak writers 2. - Bratislava - Literárne a informačné centrum
2001 - Slovník súčasných slovenských spisovateľov - Bratislava - Vydavateľstvo Spolku sl. Spisovateľov
2001 - Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia - Bratislava - Literárne a informačné centrum
2001 - Rezník, Jaroslav - Túry do literatúry : Po literárnych stopách Slovenska - Bratislava - Slovart
2002 - Janík, Pavol - Rozhovory o štátnosti - Bratislava - Autogram
2002 - Čížik, Vladimír - Slovník slovenského koncertného umenia I. - Bratislava - Hudobné centrum
2002 - Bořutová, Dana - Architekt M. Kusý senior - Bratislava - Spolok architektov Slovenska
2003 - Stopy králov - Bratislava - Média Svatava
2003 - Kalný, Slavo - Drámy na hraniciach - Bratislava - Fortuna Print Praha
2003 - Štrbík, Igor - Ivan Štubňa - Martin - Matica slovenská
2006 - Ottova encyklopédia Slovensko A-Ž - Bratislava - Ottovo nakladatelství
2007 - Hrčková, Naďa - Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia 2 - Bratislava - Ikar
2007 - Zeljenka, Ilja - Historický atlas Slovenska - Bratislava - SAV
2008 - Hrčková, Naďa - Dějiny hudby VI. Hudba 20. století 2 - Praha - Ikar
2008 - Slovenská detská kniha (SK,END, ITA) - Bratislava - Literárne a informačné centrum
2009 - Sokolovič, Peter - Hlinkova garda, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2009 - Rusinová, Zora - Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia - Bratislava - Veda
2009 - Figuli, Margita - Slovensko - Bratislava - Ikar
2009 - Klinda, Ferdinand - Kráľovský nástroj a ja - Bratislava - Perfekt
2009 - Dvořáková, Helena - Pytačky - Bratislava - Rak
2011 - Ursiny, Dežo - Pevniny a vrchy (Marian Jaslovský) - Bratislava - Slovart
2011 - Sokol, Ivan - Organová kniha Ivana Sokola - Bratislava - Hudobný fond
2011 - Peterajová, Ľudmila - Pamäti - Bratislava - Petrus
2011 - Šurin, Stanislav - Antifony a duchovne piesne - Trnava - Spolok Svätého Vojtecha
2014 - Sloboda, Rudolf - Uršuľa - Bratislava - Slovart
2014 - Vanovič, Július - Pamäti - Bratislava - Literárne a informačné centrum
2014 - Gregor, Peter - Pohybovať sa vo vlastnej koži - Bratislava - Marenčin PT
2016 - Brežna, Irena - Vlčice zo Sernovodska - Žilina - Absynt
2016 - Encyclopaedia Beliana 8 - Bratislava - Veda
2017 - Dežo Ursíny - Spevník - Banská Bystrica - OZ Laputa
2017 - Rudolf Urc - Neviditeľné dejiny dokumentaristov - Bratislava - Slovenský filmový ústav
2018 - Encyclopaedia Beliana 9 - Bratislava - Veda
2019 - Štěpánek Branislav - Stredoeurópsky dom fotografie - Bratislava - FOTOFO
2019 - Šimečka, M.M., Posch, M., Bohuš, M - Všetko malo byť inak – Slovensko po roku 1945, Bratislava, Sokratov inštitút
2020 - Chalupa, Peter - Kniha o priateľstve aneb přátelství - Bratislava - Nakladateľstvo Petrus