design

1991 - Lehenová, Tatiana - Cigánsky tábor, obálka knihy - Bratislava - Slovenský spisovateľ
1996 - Slovak Junior Indor - bulletin - Bratislava - TJ Právnik
2002 - Grafický návrh letáku - Bratislava - Life-Line
2003 - Janičkovičová, Marta - Duo M+K, prezentačná skladačka - Bratislava
2003 - Janičkovičová, Kristína - Prezentačná skladačka - Bratislava
2003 - Janičkovičová, Marta - Prezentačná skladačka - Bratislava
2003 - PF 2004 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2004 - Otvorenie BVŠP - Bratislava - Bratislavská vysoká škola práva
2004 - PF 2005 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2005 - 55. výročie  vzniku školy, bulletin - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2005 - Fraňová, Tatiana - Pianist, skladačka - Bratislava
2006 - PF 2007 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2007 - PF 2008 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2008 - PF 2009 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2009 - Výročie školy - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2009 - Medz. festival európ. baletných škôl, program, bulletin, pozvánka - Bratislava - Tanečné konzervat. EJ
2009 - Košik, Mário - prezentačná skladačka - Bratislava
2009 - Sokolovič, Peter - Hlinkova garda, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2009 - Lacko, Martin - Dotyky s boľševizmom - Bratislava - ÚPN
2009 - Podolec, Ondrej - Február 1948 a Slovensko - Bratislava - ÚPN
2009 - Letz, Robert - Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol - Bratislava - ÚPN
2009 - Mandzák, Atanás - Dokumenty k monstrprocesu, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2009 - Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol. - Bratislava - ÚPN
2009 - Sokolovič, Peter - Od Salzburgu do vypuknutia povstania, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2009 - Balun, Peter - Rok pred zmenou, zborník, obálka - Bratislava - ÚPN
2009 - Lacko, Martin - Zrod Slovenského štátu, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2009 - 20. výročie Nežnej revolúcie, plagát, program, skladačka - Bratislava - ÚPN
2009 - Janičkovičová, Kristína - Diplomový koncert, plagát - Bratislava
2009 - Medzinárodný festival 2009, plagát - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2010 - Altstadt Tours, skladačka - Bratislava - Royal Dancers
2010 - Absolventský koncert, plagát, programový bulletin - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2010 - 20. výročie Nežnej revolúcie, Bratislava, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2010 - Sidor, Karol - Denníky 1930 – 1939, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2010 - Letz, Róbert & Belák, Blažej - Drahomilovaní moji!, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2010 - Rouard, Xavier - Krycie meno Harry, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2010 - Jakubčin Pavol - Likvidácia reholí, Bratislava, zborník, obálka - Bratislava - ÚPN
2010 - Život v Slovenskej republike, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2010 - Očista. Popravení príslušníci ZNB, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2010 - PF 2011 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2010 - 60. výročie  vzniku školy, plagát - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2011 - Fenomén Bratislava - Bratislava - ÚPN
2011 - Interpretácia dokumentov... - Bratislava - ÚPN
2011 - Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži - Bratislava - ÚPN
2011 - Sidor, Karol - Vatikánsky denník - Bratislava - ÚPN
2011 - Medvecký, Matej - Za červené slovensko, obálka knihy - Bratislava - ÚPN
2011 - PF 2012 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2012 - Jakubčin, Pavol - Pastieri v osídlach moci - Bratislava - ÚPN
2012 - Jašek, Peter - Protikomunistický odboj - Bratislava - ÚPN
2012 - Sidor, Karol - Vatikánsky denník II - Bratislava - ÚPN
2012 - Petrák, Anton - Anglán - Bratislava - ÚPN
2012 - Trnava v rokoch 1939-1989 - Bratislava - ÚPN
2012 - PF 2013 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2013 - Slovensko v rokoch neslobody I - Bratislava - ÚPN
2013 - Benca, Adolf - Pozvánka na výstavu - Bratislava
2013 - PF 2014 - Bratislava - Tanečné konzervatórium EJ
2018 - Dotyky (grafický návrh inštalácie výstavy poslucháčov KU RK) - Ružomberok, Katolícka univerzita, Galéria J. Labaya
2019 - Gábriková Simona - The Look at The America (grafický návrh inštalácie výstavy) - Ružomberok, Katolícka univerzita, Galéria J. Labaya
2019 - MEDart - fotografická súťaž (grafický návrh inštalácie výstavy) - Ružomberok, Katolícka univerzita, Galéria J. Labaya
2019 - Balga Juraj & Brezáni Juraj (grafický návrh inštalácie výstavy) - Ružomberok, Katolícka univerzita, Galéria J. Labaya
2020 - MEDart - fotografická súťaž (grafický návrh inštalácie výstavy) - Ružomberok, Katolícka univerzita, Galéria J. Labaya