poroty

2002 - Márius Maták - Loď - výstava fotografií (kurátor) - T Klub, Martin
2002 - Očami Sony - fotografická súťaž (predseda poroty) - Sony Slovakia, Bratislava
2003 - Očami Sony - fotografická súťaž (predseda poroty) - Sony Slovakia, Bratislava
2004 - Očami Sony - fotografická súťaž (predseda poroty) - Sony Slovakia, Bratislava
2005 - Očami Sony - fotografická súťaž (predseda poroty) - Sony Slovakia, Bratislava
2006 - Očami Sony - fotografická súťaž (predseda poroty) - Sony Slovakia, Bratislava
2008 - Najkrajšie knihy (účasť v porote)  - Bibiana, Bratislava
2012 - Tvorte s nami (kurátor) - výstava fotografií absolventov UTV, Bratislava
2018 - Dotyky (kurátor) - výstava fotografií poslucháčov žurnalistiky KÚ, Ružomberok