cd

1999 - Ursiny, Dežo - Bez počasia - Bratislava - Bonton music SK
2000 - Beranová, Hana - Zrkadlenie - Bratislava - Média Svatava
2001 - Piaček, Marek - Urban Songs - Bratislava - Hudobný fond
2004 - Šuňavská, Bernadetta - Profilové CD - Bratislava - Diskant
2004 - Szabó, Imrich - Szabó Imrich profilové CD - Bratislava - Diskant
2005 - Černecká, I.- Pergler, F. - French Music for Piano Duet - Bratislava - Diskant
2005 - Bajúsová, Magdaléna - Nostalgia, klavírne triá - Bratislava - Diskant
2005 - Ferjenčíková, Zuzana - Organ Works of Liszt, Franck & Reubke - Bratislava - Diskant
2005 - Zeljenka, Ilja - Piano Works - Bratislava - Diskant
2005 - Škutová, Nora - Sonatas and interludes - Bratislava - Hevhetia
2005 - Šurin, Stanislav - Bach in der Wiener Schubertkirche - Bratislava - AP Projekt
2006 - Dzemjanová, Emília - Organ - Bratislava - Diskant
2006 - Bajúsová, Magdaléna - Piano - Bratislava - Diskant
2008 - Šurin, Stanislav - Music from Trnava - Trnava - AP Projekt
2009 - Klinda, Ferdinad - Kráľovský nástroj - Bratislava - Perfekt
2010 - Lenko, Boris - Scarlatti, Haydn Sonatas - Bratislava - Pavlík Records
2011 - Osadský, Milan - Diverzity (NICE) - Bratislava - Pavlík Records
2011 - Šurin, Stanislav - Antifony a duchovne piesne - Trnava - Spolok Svätého Vojtecha
2011 - Beneš, Juraj - Going to - Bratislava - Hudobný fond
2011 - Šuňavská, Bernadetta - Salva,T & Prochac, E. - Bratislava - Naxos
2012 - Šašinová, Dana - E.H. Grieg ... - Bratislava - Diskant
2013 - Šurin, Stanislav - Dáma v rýchliku - Trnava
2014 - Šašinová & Zamborský - The rite of spring. Piano duet - Bratislava - Diskant
2015 - Zeljenka, Ilja - Symphonies - Bratislava - Hudobný fond
2015 - Šurin, Stanislav - The New Organ in Dolný Kubín - Trnava - Tribus Musicae